Pothøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-266

Fredningsnr.
200654

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,8 x 18 m. Fra SØ-foden til hen imod toppen går en smal kanal 1,5 m br., 0,5 m dyb. Lille afgravning i Ø-siden. En 6 m br. afgravning i V, på sine steder 1 m, et enkelt sted 1,5 m dyb. Lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Matr. Nr. 1 af Nautrup: 2de ganske smaa [sb. 264-265] og 1 lille vestlig ved Skjellet kaldet Pothøj [sb. 266]. Alle disse her nævnte Høje [sb. 263-264, sb. 269-272, sb. 274-278, sb. 280-281 og sb. 286-289] fra Matr. Nr. 12 af Hedegaard af ligger hen i en Række ved Foden af den vest for liggende høje Mark og saaledes, er der en jævn Slette der fra ud til Søen

1901 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 2,8 m. h., 18 M. br. Fra den sydøstre Fod til henimod Toppen gaar en gl., smal Kanal, 1 ½ M .br., ½ M. dyb. I østre Side en lille Afgravning. Lynggroet, i Ager.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,8 m.h., 18 m.b. Fra SØ-foden til henmod Toppen gaar en smal Kanal 1,5 m.b., ½ m. dyb. Lille Afgravning i Ø-siden. en 6 m. bred Afgravning i V., paa sine Steder 1 m., et enkelt Sted 1,5 m. dyb. Lynggroet i Ager.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)