Hjelm Mølle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-309

Fredningsnr.
200613

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Stenalder (dateret 250000 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Søgårde og Hjelm Mølle. Tingl.: 25/5 1894, hmd. Niels Villadsen. Diplom. Afmærkn.: MS 1897, kapt. Søegaard. Høj, 1,6 x 13 m, velbevaret. Om foden mod Ø en smal fordybning. Lynggroet i hede. NMI: MS i N.
Undersøgelsehistorie  (7)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en Brink tæt Nord for Hellesø er 3 smaa Høje [sb. 308-310?] paa Matr. Nr. 4a ved den nedlagte Hjelm Mølle.

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En velbevaret, toppet Høj, 1,6 M. h., 13 M. br. Om Foden mod Ø. er en smal Fordybning. Mærkesten i nordre Side. Lynggroet, i Hede. Fredlyst, Dekl. thingl. 25/5 1894. Paa begge Sider, n. og s. for Højen føre talrige Vejspor ned mod Overgangsstedet mod V.

1901 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, velbevaret. 1,6 m.h., 13 m.b. Om Foden mod Ø en smal Fordybning. MS i N. Lynggroet i Hede. FM 25/5 1894

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)