Galgehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-342

Fredningsnr.
200637

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Galgehøj", 4,5 x 23 m. I toppen et rundt hul, gl. og tilgroet, 3 m br., 0,5 m dybt. Mod NV en flad afgravning. Foden afgravet mod V. Temmelig stærkt skred i S og V. Pløjet for tæt hele vejen rundt. Der er taget grus i S-siden. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en Højde Syd for Kirken findes en Gruppe af Høje, hvor af 10 ere tilbage. De kaldes Tykhøje. Her fra er en smuk Udsigt ud mod Nord og ned til Søerne, især fra den nordøstligste i Gruppen. Syd der for [sb. 363] paa Marken Matr. Nr. 8 er en middelstor bevaret Høj [sb. 342], kaldet Galgehøj, og 1 ligeledes temmelig stor og bevaret østligere [sb. 338], samt Resterne af en næsten hengravet nordvestlig [sb. 341?].

1901 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, "Galgehøj", 4,5 M. h., 23 M. br. I Toppen er et rundt Hul, gl. og tilgroet, 3 M. br., ½ M. dybt. Mod Nv. En flad Afgravning; Foden afgravet mod V. Lynggroet, i Ager. Kan fredlyses. Højene [sb. 338-350 og 355-364] paa Matr. Nr. 8a, 12a og 17a [23], der ligge i en meget tæt Gruppe betegnes stundom som "Tykhøje". Fra en af dem er 21371 f. Jvf. Pl. XVI.

1945 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Galgehøj", 4,5 m.h., 23 m.b. I Toppen et rundt Hul, gl. og tilgroet, 3 m.b., ½ m. dybt. Mod NV en flad Afgravning. Foden afgravet mod V. Temmelig stort Skred i S. og V. Pløjet for tæt hele Vejen rundt. Der er taget Grus i Sydsiden. Græsgroet i Ager.

1945 Grus-/sandgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)