Pebringhus
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-353

Fredningsnr.
200515

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,0 x 13 m, umiddelbart ved foregående (2005-16, sb. 352); de går ca. 1/6 over hinanden. Over toppen går fra SØ til NV en 1,5 m br. og 1/3 m dyb, forlængst tilgroet kløft. V-siden afpløjet og i denne en 2 m l. og 1 m br. udgravning. Lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (12)
1872 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1872 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Armring af guld (B759) fundet midt i højen.

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Matr. Nr. 14 syd der for [sb. 351] og noget højere ligge 2de smaa Høje [sb. 352-353].

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, umiddelbart ved foregaaende [sb. 352]; de gaa ca 1/6 over hinanden. Højde ca. 2,0 M Br. 13 M. Over Toppen gaar fra Sø til Nv. en ca. 1 ½ M. br., 1/3 M. dyb, forlængst tilgroet Kløft. Vestre Side er afgravet og afpløjet. Lynggroet, i Ager.

1901 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, umiddelbart ved foregaaende [sb. 352], de gaar ca. 1/6 over hinanden. 2,0 m.h., 13 m.b. Over Toppen gaar fra SØ tl NV en 1,5 m.b. og 1/3 m. dyb, forlængst tilgroet Kløft. Vestsiden afpløjet og i denne en 2 m. lang og 1 m. bred. Udgravning. Lynggroet i Ager.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, dybt pkyndringshul i top.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)