Korshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Middelfart

Sted- og lokalitetsnr.
080703-17

Fredningsnr.
34133

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Grube (uspecificeret funktion), Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Stor gravhøj, "Korshøj", på toppen af en mindre banke. Højde fra nordfoden 4,0 m, noget mere fra syd, hvor terrænet falder. Tværmål 25-26 m. Fra vestsiden fører en sti fra foden op mod højens top omkring højsiden. Bevokset med tjørn. På toppen en flagstang. Anseligt og velbevaret mindesmærke.
Undersøgelsehistorie  (6)
1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Korshøj", en meget stor opkastet Jordhøj paa Toppen af en anselig Banke. Den er ganske overgroet af et tæt og højt Buskads, som gør det vanskeligt at bedømme Højens Karakter. Den synes dog at have en regelmæssig, rund, hvælvet Form. Højden er ca. 6 m, Tværmaalet ca. 30 m. Den synes urørt. Sten ses ingen Steder i Omkredsen. - Antagelig en Gravhøj. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Korshøj, en stor gravhøj på toppen af en mindre banke. Højde fra nordfoden 4,0 m, noget mere fra syd, hvor terrænet falder. Tværmål 25-26 m. Fra vestsiden fører en sti fra foden op mod højens top omkring højsiden. Bevokset med tjørn. På toppen en flagstang. Anseligt og velbevaret mindesmærke.

1977 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 3503
Odense Bys Museer
Iflg. godsejeren er der ved markarbejde omkring højen fundet sorte pletter med skår.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Korshøj". Stor markant høj liggende i ager. Regelmæssig form, med afrundet top. På højtoppen ses en dyb rævegrav. Højen er tæt bevokset med krat, samt enkelte større træer, et ved den østlige højfod, et ved den nordlige højfod, et på højsiden mod nordvest, et ved den sydvestlige højfod, og et træ ved den sydlige højfod. Ved den sydlige højfod fortsætter den tætte vegetation over i et kratbælte der omslutter en gammel lergrav, der ligger tæt til højen. Mål: 4x25x25 m. ** Seværdighedsforklaring ** Meget markant høj smukt beliggende, så den tydeligt ses på stor afstand. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)