Mølgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-375

Fredningsnr.
20061

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,6 x 20 m. I Ø-siden af toppen et ganske nyt hul (1,2 x 1,5 m, 0,8 m dybt). Hele foden kraftigt afpløjet. Plovfurer hen over NV-siden af toppen, de har dog kun vendt græstørven og lavet skred. Hele SØ-siden er ret kraf- tigt afgravet. I S-siden et par ret store huller 3/4 m dybe og 3/4 m i diam. Lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (16)
1880 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Matr. Nr. 6 vestlig i Jattrup ligger en middelstor Høj, som Overdelen er gravet af.

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 2,6 M. h., 20 M. br. I Toppen er et mindre Hul, 1 ½ x 2 M. br., ½ M. d. Afgravet paa alle Sider, mindst mod N, og Foden over- eller afpløjet. Lynggroet, i Ager.

1901 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 133/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjning af den fredede høj igennem 4 år i strid med fredningsloven.

1942 Museal besigtigelse
Journal nr.: 133/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Besigtigelse af den overpløjede høj, hvor det oplyses, at højen er noget afgravet i vest og lidt beskadiget langs foden, men at den iøvrigt er ret velbevaret. Lodsejerens ønske om sløjfning af højen afvistes.

1945 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,6 m.h., 20 m.b. I Østsiden af Toppen et ganske nyt Hul ( 1,2 x 1,5 m., 80 cm dybt.) Hele Foden kraftigt afpløjet. Plovfurer hen over NV-siden af Toppen, de har dog kun vendt Græstørven og lavet Skred. Hele SØ-siden er ret kraftigt afgravet. I Sydsiden et Par ret store Huller 3/4 m. dybe. og 3/4 m. i Diameter. Lynggroet i Ager.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1970 Privat udgravning
Journal nr.: 15.035
Holstebro Museum
Urnegrav fremkommet ved pløjning ca. 1970. Velbevaret urne med beklasket underdel og låg med forsegling af voks. Urnen var pakket med marksten i østsiden af den overpløjede høj. Urnen indeholdt en stangnål med fem hoveder, en ragekniv med dele af etui bevaret, en pincet og en syl. Fundet er gravet op af finderen. Bronzerne har været bortkommet indtil for nylig, da de kom retur efter 27 år på NM's konserveringsafdeling.

1970 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 15.035
Holstebro Museum

1994 Antropo-/odontologisk analyse
Journal nr.: 15.035
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
De brændte knogler er analyseret af Pia Bennike. De stammer sandsynligvis fra en kvinde på 35-50 år.

1994 Analyser af materiale
Journal nr.: 15.035
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
De brændte knogler er analyseret af Pia Bennike. De stammer sandsynligvis fra en kvinde på 35-50 år.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)