Sparretorn Fredskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Middelfart

Sted- og lokalitetsnr.
080706-11

Fredningsnr.
35124

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3512-3 (sb.8), 3512-4 (sb.11) og 3512-1 (sb.1) Matr.: Sparretorn (Fredsskov) ejerlav er Fønsskov, Føns matr. 1e Rund, fladt hvælvet høj, tilsyneladende urørt, 18 m i tværmål, 1 m høj. Træbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, fladt hvælvet Høj, tilsyneladende urørt. 18 m i Tværm., 1 m høj. - Træbevokset i Skov. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1924 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, fladt hvælvet høj, tilsyneladende urørt, 18 m i tværmål, 1 m høj. Træbevokset i skov. Fredl. 11/3-1924 under Wedellsborg. Ikke MS.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Hele området beplantet med uigennemtrængeligt egekrat. Egene står i tætte rækker hen over højen. Den synes at være en smuk, lav og ellers velbevaret høj. Genbesigtiget med MB 6-3-1986. Enighed om at påtale den ulovlige beplantning. Genbesigtiget med skovfoged Andersen, Wedellsborg skovdistrikt 4-4-1986. Vi aftalte, at han rydder højen for buske i løbet af 1986 og lader et par træer stå for at forhindre buske i at vokse op. Vi enedes om ikke at rydde 5m-zonen fordi den vil vokse til med pil. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)