Fredskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Middelfart

Sted- og lokalitetsnr.
080706-7

Fredningsnr.
35111

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tinglyst tekst 1986: Rest af høj. 1 m x 10 m x 10 m. I midten en stor, gammel nedgravning. I skov.
Undersøgelsehistorie  (12)
1808 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1808 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 10 m i Tværmaal, 0.75 m høj. I Midten en stor, til Bunden gaaende Udgravning, 3.90 m bred i Ø-V, 5.50 m lang i SSØ-NNV. Midt i denne en stor kløvet Sten. To Randsten ved Højens Fod ved nordøster Hjørne.- I Skov. Det er antagelig denne Høj, som i Pastor Gleerups føromtalte Indberetning [under sb.2] skildrer saaledes: "I Sparretorns Skov en liden Høi, som efter min Formodning har været et Tingsted. Omtrent i Midten findes en stor, rund og temmelig flad Sten. Foran samme ligge en meget stor uformelig Sten, og i en Halvcirkel ligger en stor Mængde Sten, som for faa Aar siden bleve kløvede til et vist Brug. Saavidt kan skønnes, havde disse Sten været lange og staaet på Enden". Bevoksning: 1984: Løvkrat

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En høj, ca. 10 m i tværmål, 0,75 m høj. I midten en stor til bunds gående udgravning, 3,90 m bred i retning ø-v, 5.50 m lang i ssø-nnv. Midt i denne en stor kløvet sten. To randsten ved højens fod i nordøstsiden. Mindesmærket er resten af en dysse. Restaurering er ikke gennemførlig.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984: C-høj. Området er plantet til med eg og ask ca. 10 år gammel og udgør en fuldstændig uigennemtrængelig kratbevoksning. Nedgravning i toppen: 2x4 m. Orienteret N-S. Sten i vestsiden af hullet med en række kløvespor. Ca. 10 gammelt løvkrat på højen. Nedgravningen er gammel. Genbesigtiget 6-3-1986 med MB. Enighed om, at den bør fredes. Genbesigtiget med skovfoged Andersen, Wedellsborg skovdistrikt, 4-4-1986. Han lovede at rydde højen i løbet af 1986. For at undgå for meget pil og brombær aftalte vi at lade et par træer blive stående foruden at vi var enige om det uheldige i at rydde en 5-zone omkring højen, da den i løbet af et år vil gro til i krat. Mål: 1x20x25 m. Bevoksning: 1984: Løvkrat

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2779
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2779
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Rest af høj. 1 m x 10 m x 10 m. I midten en stor, gammel nedgravning. I skov.

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1997 Privat besigtigelse
Journal nr.: 9531
Odense Bys Museer
Ca. 39 meter øst for dyssetomten en stor granitsetn og ildskørnet flint. Det er ikke utænkeligt at dette stammer fra dyssen.

1997 Privat besigtigelse
Journal nr.: 9530
Odense Bys Museer
Højen er 75-80 meter høj og ca. 11,3 meter i diameter. Midt i højen en helt tilbundsgående nedgravning ca. 2,5 meter i diameter. I overfladen af højen ses flere store sten. Anlægget udgør antagelig resterne af en runddysse.

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)