Sparretorn Fredskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Middelfart

Sted- og lokalitetsnr.
080706-8

Fredningsnr.
35123

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3512-3 (sb.8), 3512-4 (sb.11) og 3512-1 (sb.1) Matr.: Sparretorn (Fredsskov) ejerlav er Fønsskov, Føns matr. 1e En høj med en lille jættestue. Højens tværmål 16 m, højden 1,50 m. I siden mod SSØ en 4,80 m lang, 5,30 m bred indgravning, i hvis bund ses: forkanten af en flad, iøvrigt jorddækket dæksten 0,88 m br., ved den nordre side hvilende på en større, næsten helt jorddækket sten. Foran ligger til hver side en større om- kuldvæltet sten. Antagelig hører disse 4 sten til en smal gang førende ind til et bagved liggende gravkammer, der dog ikke kan være meget stort. Træbevokset i skov. Ligger på et svagt skrå- nende terræn med fald mod nord.
Undersøgelsehistorie  (8)
1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredskov. - Høj med lille Gangbygning. Jordhøjen er fladt hvælvet, 1-1,50 m høj, 16 m i Tværmaal. Den ligger paa et svagt skraanende Terræn med Fald mod Nord. Langs Højens Fod ses enkelte Randsten paa Plads, en ved den østre Side, 3 tildels jorddækkede ved den nordvestre Side. Mod SSØ er der en stor, flad Indgravning fra Randen af Højen, intil 5,30 m bred, og strækkende sig c. 4,80 m ind i Højen. Ved den indvendige Ende af denne Indgravning er flere større Sten synlige. Man ser Forkanten af en flad, iøvrigt jorddækket Dæksten, 0,88 m bred, ved den nordre Side hvilende paa en større, næsten helt jorddækket Sten. Foran ligger til hver Side en større, omkuldvæltet Sten. Antagelig hører alle disse Sten til en smal Gang, hvis yderste Del er bleven ødelagt ved Indgravningen, og som fører fra SSØ ind til et bagved liggende Gravkammer, der dog efter Højens Dimensioner ikke kan været meget stort. - Træbevokset i Skov. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer

1924 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En høj med en lille jættestue. Højens tværmål 16 m, højden 1,50 m. I siden mod sø. en 4,80 m lang, 5,30 m bred indgravning i hvis bund ses 4 større sten af jættestuens gang: 1 dæksten, 1 bæresten og 2 væltede sten. Ingen MS. Fredl. 11/3-1924 under Wedellsborg. (Udførligere beskr. i sognebeskrivelsen).

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højde mod S 1 m. Højde mod N 1,8 m. Mod SSØ 5x4 m eftergroet nedgravning, der er 1 m dyb. Er bevokset med egetræer der er ca. 10 år gamle. De står tæt men ikke i rækker - er muligvis selvsåede. Ligger på kanten af lysåben løvskov og tæt ung egekultur på en nordskråning tæt på høj nr. 3512:1. Genbesigtiget 6-3-86 med MB. alle træer på højen var ryddet. Mål: 17x16 m. ** Seværdighedsforklaring ** Smuk høj i smukke komgivelser 50 m fra offentlig vej. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1997 Privat besigtigelse
Journal nr.: 9532
Odense Bys Museer
Højden er i syd ca. 1 meter mod nord ca. 2 meter. Diameter ca 16 meter. Højen er flad og hvælvet med en indgravning fra SSØ, som knap når ind til centrum. I randen af højen især mod nordvest ses flere randsten.

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)