Lergrav Hovedgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180319-405

Fredningsnr.
220538

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl: 24/4 1951 på matr.nr. 3 af Ll. Soels. Høj, ca. 2,4 x 22 m. Stor flad sænkning i top. Lyngklædt i hede. (I skel til matr.nr. 3 af Ll. Soels, Tvis s.).
Undersøgelsehistorie  (6)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi. Høide 2,40 met. Tværmaal 21,50 met. Toppen er gjennemgravet fra NØ-SV; Gravningen er 13,00 met lang, 7,30 met bred og 1,40 met dyb. Lynggroet i Hede. Bevoksning: 1992: Løvkrat og Løvtræer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,4 x 22 m. Stor flad sænkning i top. Lyngklædt i hede. tingl 24/4 1951

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Affladet top med mindre sænkning i SØ. Afgravet nordside med rævegrav. Bevokset med egetræer og -krat, i sogneskel, i hjørne af skov. Bevoksning: 1992: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)