Bjærgmandshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
180304-8

Fredningsnr.
240810

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 30/6 1932, Geodætisk Institut (6 m omkr. stenen). "Bjergmandshøj" 2,5 x 20 m. Sænkninger fra sydvest og sydøst mod midten. Lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1895 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj. 2.5 M. höj, 20 M. i Tværmaal. I Toppen Nedgravning 4.5 x 3.0 x 1.5 M., mod V. aabner sig en Indgravning fra Höjfoden 5.5 x 2.5 x 1.3 M. I Höjens søndre Side en Nedgravning 4.0 x 2.5 x 0.8 M. Höjfoden mod Ø. overplöjet. Lynggroet i Hede ved Ager. "Bjærgmandshøj". Bevoksning: 1991: Græs og Lyng

1895 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1932 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bjergmandshøj", 2,5 x 20 m. Sænkninger fra SV og SØ mod midten. Lyngklædt i ager.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Bjergmandshøj"; krater i højtop med ujævne sider, ca. 1,5 m. dybt, med dyregrav i nordlig højtop, udførsel i grøft gennem vestsiden; større afgravning af sydsiden; foden er afgravet i brink rundt om og på SV-brinken er henlagt et lag delvist tilgroede mindre marksten (antagelig fra kartoffeloptagning); ca. 16 x 1 m., afgravning af østsiden med tilgroede små marksten; skaderne er græsgroet, ellers bevokset med lyng, i ager. ** Seværdighedsforklaring ** Kan ses fra landevej. Bevoksning: 1991: Græs og Lyng

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Bjergmands høj. Plyndret fra sydvest - hele midten væk.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)