Bording By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
180304-22

Fredningsnr.
240814

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 10/8 1895, gdr. Konrad Jensen Diplom. Høj 1,6 x 18 m. Lille sænkning mod øst ved toppen, ellers velbevaret. Lyng- klædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1895 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj. 1.6 M. höj, 18 M. i Tværmaal. Höjfoden mod Nord overplöjet. Øst for Toppen findes en mindre, overfladisk Nedgravning. Lynggroet i Ager. Fredlyst 1895. Bevoksning: 1991: Lyng og Løvtræer

1895 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,6 x 18 m. Lille sænkning mod øst ved toppen, ellers velbevaret. Lyngklædt i ager. FM 10/8 1895

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; flad top, hvorpå er henlagt fem favnstore sten, let tilgroede; sænkning i NØ-siden, tilgroet; afgravet vestfod i en ca. 0,5 m. delvist tilgroet brink; dyregrav i østside; indhak fra plov (?) i SØ-fod, tilgroet; bevokset med lyng, lidt græs og et rønnebærtræ i ager; indtil østfod er henlagt en stor dynge marksten, ca. 8 x 9 m., op til knapt 1,5 m. høj. Bevoksning: 1991: Lyng og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
1,6 meter x 18 meter, lettere udfladiget.

Litteraturhenvisninger  (0)