Hestlund By
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
180304-31

Fredningsnr.
240818

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning af C-højen 1993: ********************** Høj, 1,8 m høj, diameter 15 x 18 m. Ujævn overflade med afgravninger af sænkningen. I skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1895 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj. 1.8 M. höj, 18 M. i Tværmaal. Nord for Toppen en Indgravning 5.0 x 3.5 x 1.4 M. En mindre Indgravning fra Sydøst. Höjfoden mod Øst og Vest overplöjet. Lynggroet i Ager. Bevoksning: 1991: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,8 x 18 m, Vestre og nordre fod afgravet. Dybt hul i midten. Træbevokset i plantning.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; sænkning i SØ-lige del af højtop; afgravet nordside, med sti henover den tilbageværende afsats; indgravning fra afsats/sti i højens sydside til højtop, ca. 2 x 3 m., lidt over 1 m. dybt hul; lettere afgravning af vestre højside også med resterende afsats; alt tilgroet med græs, løvkrat, birke- og grantræer, på kant af plateau i blandskov. ** Seværdighedsforklaring ** Nogen besøgsintensitet p.g.a. sti over høj. Tilføjelse 15.11.1991: Tinglyses (6111-649). MLB Bevoksning: 1991: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)