Paarup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
180304-113

Fredningsnr.
250919

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/4 1951 på matr.nr. 3b af Pårup. Høj, ca. 0,5 x 11 m. Vejspor over top, ellers velbevaret. Lyngklædt i ager- skel. Hids herred, Engesvang sogn, Pårup, matr.nr. 3b: Høj i skel til matr.nr. 2a, 2b af Christianshede, Bording sogn, Hammerum herred.
Undersøgelsehistorie  (10)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 2-3 F. høi, ikke forstyrret. Bevoksning: 1991: Græs og Nålekrat/-træer

1895 Byggeri og anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj. 0.5 M. höj, 11 M. i Tværmaal. Om Toppen et Vejspor i NV-SØ. Mod NØ. overplöjet. Lyng- og græsgroet i Hede. Beliggende i Sogneskellet (Funder Sogn [sb.] Nr. 21 (?)). [[= Engesvang sogn [sb.] 45.]] Bevoksning: 1991: Græs og Nålekrat/-træer

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Næsten sløjfet Bevoksning: 1991: Græs og Nålekrat/-træer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,5 x 11 m. Vejspor over top ellers velbevaret. Lyngklædt i agerskel.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Uspecificeret museal aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, sløjfet, opr. 3/4 m. høj. (tilføjet:) ej sløjfet. 0,5 x 11 m.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. ujævn top med et lille skår i (rest af vejspor evt.). Bevokset med græs og et gammel granhegn over N-siden. I ager for enden af granskov. Bevoksning: 1991: Græs og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
lav høj, omkring 1 meter . 18 meter i diameter. Fuldstændig tilgroet i hjørne af mindre, trekantet "hegn" mellem marker.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Lille, lav høj i levende hegn mellem mark og motorvej, meget undseelig og meget tilgroet.

Litteraturhenvisninger  (0)