Christianshede By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
180304-116

Fredningsnr.
250929

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
C-højen tinglyst med flg. fredningstekst ******************************* Høj, 1,5 m høj, 8 m bred og 11 m høj. Sænkning i toppen og forgravede højsider. Den vestlige tredjedel i toppen er afgravet og den nordøstlige højfod er afskåret af en vej. I ager ved landevej.
Undersøgelsehistorie  (8)
1895 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj. 1.5 M. höj, 14 M. i Tværmaal. Höjfoden afplöjet mod Vest; mod N. og Ø. 4 Kartoffelkuler. Syd for Toppen en Nedgravning 3.0 x 3.0 x 0.4 M. Beliggende i Sogneskellet (Funder Sogn Nr. 19). Bevoksning: 1991: Græs, Lyng og Løvkrat

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 14 m. Overfladen forgravet. Vestre trediedel helt fjernet. Lyngklædt i ager.

1950 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; sænkning i top; forgravede sider; vestlige trediedel afgravet: alt tilgroet; NØ-foden mod vejen er afskåret i en ca. 0,5 m. høj brink, ca. 1 m. fra asfaltkant, her ligger frisk opkast af jord og sand fra vejrydning på højfod, højfod bør retableres; bevokset med græs, lidt lyng, løvkrat og et grantræ; ved vejkant i ager. Bevoksning: 1991: Græs, Lyng og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Lav flad høj 1,2 x 14 meter ca. Græsklædt

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)