Christianshede By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
180304-118

Fredningsnr.
250925

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stensætning, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj. 11 m i diameter, 1,0 m høj.
Undersøgelsehistorie  (7)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj. 1.0 M. höj, 10 M. i Tværmaal. Toppen afgravet. Heri Stendynge blottet. Lynggroet i Hede. Egnet til Udgravning. [Sb.] Nr. 117-120 ligge paa Hedejord som af Statsskovvæsenet er indtaget til Beplantning. Afdelingspæl Nr. 39 staar mellem Höjene [sb.] Nr. 117 og [sb.] Nr. 118. Henhører under Palsgaard Distrikt. Bevoksning: 1991: Lyng

1895 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Byggeri og anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1 x 10 m. Affladet top, nordre fod afskåret af vej. Lyngklædt i plantning.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Affladet top med tilgroede gammel hjulspor Ø-V over høj. Nordre fod græstilgroet og skovvej flyttet ud til ca. 3,5 m fra fod. Bevokset med lyng og lidt græs i granplantage ud mod vej. Plantagen ryddet i 5 m zonen undtaget to ældre fyrtræer. Bevoksning: 1991: Lyng

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
1,5 x 8 x 8 meter. Bevokset med revling og tyttebær

Litteraturhenvisninger  (0)