Christianshede By
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
180304-119

Fredningsnr.
250926

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stensætning, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj. 10 m i diameter, 1,0 m høj.
Undersøgelsehistorie  (7)
1895 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj. 1.1 M. høj, 10 M. i Tværmaal. SSØ. for Toppen en Nedgravning 2.0 x 1.2 x 0.6 M. dyb, hvor ses en Række Koltringer af en Stendynge. Lynggroet i Hede. Egnet til Udgravning. [Sb.] Nr. 117-120 ligge paa Hedejord som af Statsskovvæsenet er indtaget til Beplantning. Afdelingspæl Nr. 39 staar mellem Höjene [sb.] Nr. 117 og [sb.] Nr. 118. Henhører under Palsgaard Distrikt. Bevoksning: 1991: Græs og Lyng

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,1 x 10 m. Nedgravning i sydsiden. Lyngklædt i plantning.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Tilgroet nedgravning ca. 2 m i diameter. 0,5 m dyb i top, antaglig med jordopkast øst for og deraf en skæv højform. Østfod går ned i hulvejslignende lavning. Bevokset med lyng og græs i granplantage. Ryddet i 5 m zonen omkring højen. Bevoksning: 1991: Græs og Lyng

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)