Christianshede By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
180304-120

Fredningsnr.
250927

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stensætning, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj. 14 m i diameter, 1,5 m høj.
Undersøgelsehistorie  (6)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj. 1.8 M. höj, 16 M. i Tværmaal. Syd for Toppen en Nedgravning 7.0 x 3.0 x 0.8 M. Stendynge blottet. Lynggroet i Hede. [Sb.] Nr. 117-120 ligge paa Hedejord som af Statsskovvæsenet er indtaget til Beplantning. Afdelingspæl Nr. 39 staar mellem Höjene [sb.] Nr. 117 og [sb.] Nr. 118. Henhører under Palsgaard Distrikt. Bevoksning: 1991: Græs og Lyng

1895 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,8 x 16 m. Stor, flad sænkning i top. Lyngklædt i plantning.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Affladet top med sænkning ca. 4 m i diameter, 0,5 m dyb i vestlig top. Gammel tilgroede hjulspor SØ-NV over høj. Tilgroet afgravning i østsiden. Bevokset med lyng og lidt græs i plantage (gran). Ryddet i højens 5 m zone. Bevoksning: 1991: Græs og Lyng

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)