Degnhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
180307-1

Fredningsnr.
24073

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Degnhøj", 2,3 x 16 m. Større sænkning i top. Lyngklædt i hede og ager. (I skel). Matr.nr. 1a: Høj i skel til matr.nr. 1c af Tulstrup.
Undersøgelsehistorie  (7)
1895 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Dyrs aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj. 2.3 M. höj, 16 M. i Tværmaal. Ø. for Toppen en större Nedgravning 2.5 x 4.0 x 1.3 M. Rævegrave mod V. og Ø. Lynggroet i Hede. [[1909. Uskikket til Fredlysning.]] Bevoksning: 1991: Lyng

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Degnhøj" 2,3 x 16 m. Større sænkning i top. Lyngklædt i hede og ager.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Degnhøj"; større sænkning med flere dyrehuller i NØ-top og -højside; flere dyregange og dybe huller i SV-lige højside; alt tilgroet med lyng, revling og lidt græs, i hede udlagt til fritidsområde; ca. 2 m. fra sydlig højfod er gravet et dybt hul, ca. 5 m. i diam., tilgroet. ** Seværdighedsforklaring ** Natursti rundt i området passerer høj, udsigtspunkt og helligkilde, fra p-plads med skilt. Bevoksning: 1991: Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)