Lille Nørlund
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
180307-36

Fredningsnr.
26081

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj. 0,8 x 12 m i Ø-V. 8 m i N-S.
Undersøgelsehistorie  (7)
1895 Byggeri og anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj. 1.0 M. höj, 9 M. i Tværmaal. Et Vejspor i VSV-ØNØ. over Toppen. Lynggroet i Hede. Beliggende i Sogneskellet og i Plantageareal. Bevoksning: 1990: Lyng og Løvtræer

1950 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1 x 9 m, vejspor hen over siden. Træbevokset i plantage, søndre fod overpløjet.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; sydlige fod bortpløjet af brandbælte; bevokset med lyng og småstød samt små selvsåede fyr i sydsiden, mellem granplantering og brandbælte i plantage; i N og V står granerne ind til 2 og 3 m. fra højfod (10-2 år gl. ca.). Bevoksning: 1990: Lyng og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)