Ulvhøj
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
180307-39

Fredningsnr.
26084

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj “Ulvhøj”. 18 m i diameter, 1,8 m høj.
Undersøgelsehistorie  (7)
1895 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj. 2.6 M. höj, 17.5 M. i Tværmaal. I Toppen en större Nedgravning 4.0 x 3.3 x 1.6 M. med Indgang fra Höjfoden i SSV. Et mindre Hul nær Höjfoden i NØ. Beplantet med Bjærgfyr. "Ulvhöj". Höjene [sb.] Nr. 37, 38 og 39 er beliggende paa Statens Plantageareal. Bevoksning: 1990: Græs

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Ulvhøj" 2,6 x 17,5 m. Større sænkning i top. I plantage.

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Ulvhøj"; større uregelmæssig tilgroet sænkning i top med udførsel i NØ og SV, med 1 rævegrav og ujævn bund, op til ca. 1 m. dyb; afgravning i S-siden med gl. rævegrav, tilgroet; NV-siden afgravet og fortrampet af ræve med 2 udgange, græsgroet i gl. plantage; bør restaureres med græstørv i NV-siden; begrænset adgang til fods. Bevoksning: 1990: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)