Hesselbjerg
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
180307-41

Fredningsnr.
250710

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,75 x 18 m. Affladet top, mindre huller i østsiden. Lyngklædt i hede.
Undersøgelsehistorie  (7)
1950 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,75 x 18 m. Affladet top, mindre huller i østsiden. Lyngklædt i hede.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.75 x m. Affladet top. Smaa huller i østsiden. Randsten er dels fjernet og dels bevaret. Lyngklædt i hede. Bevoksning: 1991: Lyng

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Affladet top. Mindre huller efter dyrgrave i syd og østsiden. Alt tilgroet. Bevokset med lyng og lidt græs. I hede ud mod vej. Bevoksning: 1991: Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)