Harndruplund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Middelfart

Sted- og lokalitetsnr.
080709-10

Fredningsnr.
35131

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,5-0,7 m høj x 18 m. Toppen noget affladet. Bevokset med løvtræer i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal prøvegravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Journal nr.: 422/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,5-0,7 m høj og ca. 18 m i tværmål. Toppen noget affladet. Bevokset med løvtræer i skov.

1956 Museal berejsning
Journal nr.: 422/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I toppen af højen har lærer Herluf Nielsen, Harndrup, gravet en mindre prøvegravning, en grøft ca. 2 m lang og 0,5 m bred og 0,5 m dyb, han har her stødt på kampesten. Denne gravning var nu tilkastet. Bevoksning: 1985: Nålekrat/-træer

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fandt ikke højen, da hele arealet er beplantet med en ca 10 år gammel grankultur, der var næsten uigennemtrængelig og hvor jeg mistede overblikket. Jeg hentede ejeren, der viste mig hvor han mente han sidst havde set den. Da den kun er 0,5 m høj er vi sandsynligvis gået hen over den uden at bemærke den i det tætte krat. Genbesigtiget 6-3-1986 med MB. Fandt højen straks. Ulovlig beplantning bør påtales. Om 4-5 år skæres de nederste grene af og det skulle da være muligt at finde højen. Mål: 0,7x18x18 m. Bevoksning: 1985: Nålekrat/-træer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)