Blankhøie

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180319-15

Fredningsnr.
220410

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, en af "Blankhøje", 3,7 x 28 m. Hul i top. Lynggroet i ager i åbning i plantage.
Undersøgelsehistorie

1895 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Meget medtaget Høi. Høide 3,70 met. Tværmaal 28,00 met. I Toppen er der et Hul af 6,50 met Tværmaal. I den nordlige Høiside en Gravning med skraa Bund, som naaer fra Top [ulæseligt] næsten til Høifod; den er 10,60 met lang, 3,00 met bred og 1,20 met dyb. Den sydlige og den vestlige Høiside er bortgavede af store, uregelmæssige sammenløbende Huller af op mod 1,00 met Dybde. Rundt om Høien langs Foden løber en Grøft; rimeligvis er en Stenkrands borttaget. Lynggroet i Ager. Høiene [sb.] 15, 16 og 17 kaldes Blankhøie.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, af "Blankhøje", 3,7 x 28 m. Hul i Top. Lynggroet i Ager i Aabning i Plantage.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Herfra ant. B. 7608, B 7610-11 (2 Urner og en Ring.) (den ene Urne = SM 256 med Låg, heri Syl SM 19, den anden SM 261, heri ring SM 221)

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum