Blankhøie

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180319-17

Fredningsnr.
220412

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, en af "Blankhøje", 1,25 x 14 m. Beplantet.
Undersøgelsehistorie

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Meget medtaget Høi. Høide 3,00 met. Tværmaal 24,00 met. Fra den østsydøstlige Høifod gaaer en 15,00 met lang Indgravning ind over Midten af Høien. Ved Foden er den 13,50 met bred, midt paa Siden 8,50 met; den spidser til mod VNV, saa den ved Høiens Midte er ganske smal. Dens Dybde er 1,30 met. Den er smal i Bunden og har flade, stærkt faldende Sider. Fra denne Indgravning gaaer en c. 3,00 met bred Grøft ned ved den sydsydvestlige Høiside. Fra V. gjennem NV og N. til NØ gaaer der rundt om Høien, fundt paa Siden en Grøft. Rimeligvis er en Stenkrands borttagne. Lynggroet i Ager. Høiene [sb.] 15, 16 og 17 kaldes Blankhøie.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,25 x 14 m. Beplantet. Høj af "Blankhøje".

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum