Munkbro

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180319-28

Fredningsnr.
220418

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Munkbro-Kidbæk. Høj, 3,5 x 27 m. Hul i top, fortsættende i bred kløft mod SV, helt til høj- fod. Lynggroet med fyr i ager.
Undersøgelsehistorie

1861 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi. Høide 3,50 met. Tværmaal 27,00 met. Fra Høifoden i Ss.Ø gaaer en Indgravning mod N.sV. Denne er 19,50 met lang; [ulæseligt], har den op ad skraaende Bund, paa den første 4,00 met er Bunden nærmest. Dens Brede er 5,2 met, dens mindste Dybde 1,00 met dens største 1,50-1,70 met. De staaende Højsider [ulæseligt] i Ø og V. ere ødelagte af store, overfladiske Gravninger, som begynde helt oppe ved den store Gravning. Rund, men ikke naaende Høiens Fod. Lynggroet i Hede. Høien er udgravet fra 34 Aar siden af Eieren.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,5 x 27 m. Hul i Top, fortsættende i bred Kløft mod SV, helt til Højfod. Lynggroet med Fyr i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum