Meidal
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180319-48

Fredningsnr.
210477

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Overgaard = Mejdal. Høj, 2,2 x 22 m. Hul i top. Herfra fører ret ny grøft mod S. Denne er gra- vet langs sydside af højen et stykke neden for foden. N-side lidt afgravet.
Undersøgelsehistorie  (7)
1895 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi. Høide 2,20 met. Tværmaal 22,00 met. I Toppen er der et trekantet Hul af 1,20 met Tværmaal og 1,00 met Dybde. Den nordnordøstlige Del af Høien er afgravet [ulæseligt] 5,00 met ind mod Midten; Afgravningen fortsætter sig i et Hul i den nordøstlige Høiside. Ud for Hullet i Toppen gaaer en overfladisk Afgravning ned ad søndre Høiside. Lynggroet i Hede. Høiene [sb.] 48 og 49 ligge i en Flyvesandsformation.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,2 x 22 m. Hul i Top. Herfra fører ret dyb Grøft mod S; den er gravet langs S-siden af Højen et Stykke neden for Foden. N-siden lidt afgravet.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)