Haldgaarde

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180319-58

Fredningsnr.
220414

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Langhøj, 1,6 x 32 x 15,5 m. I Ø et hul i top; ved grusgravning fjernet 10 m af højens NV-del ved stor indgravning. Indgravning i SØ-siden. Nyplantet i hede.
Undersøgelsehistorie

1895 Grus-/sandgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøi. Høide 1,60 met. Længde fra Ø t. S - V t. N: 32,00 met. Brede 15,50 met. Høien er muligvis slet ikke nogen Gravhøi. Det er en Langhøi, hvis Ryg helt er dækket af 5 c. 1,00 met dybe Huller, som kun ere adskilte ved smalle [ulæseligt]; rimeligvis forsøgte Udgravninger. Høien har sin største Høide mod Ø. (1,60 met). Ved den østlige og den nordlige Del af den nordlige Høifod ligger to Grusgrave; den østlige har bortskaaret lidt af Høifoden, den vestlige 1/3 af høien [ulæseligt]. I den østlige Del af den sydlige Høiside er der et Hul af 4,00 met Tværmaal, som staaer i Forbindelse med en Grusgrav sydøst for Høien. Lynggroet i Hede.

1895 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 1,6 x 32 x 15,5 m. I Ø et Hul i Top. Ved Grusgravning fjernet 10 m af Højens NV-Del ved stor Indgravning. Nyplantet i Hede. Indgravning i SØ-Side.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum