Mølvadhøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180319-117

Fredningsnr.
220510

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 18 m. Hul i top fortsættende i flad afgravning mod SØ. Iøvrigt velbevaret. Lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi. Høide 2,50 met. Tværmaal 18,00 met. Over Toppen gaaer en flad Afgravning i Retning Ø-V. Dens Brede er 4,00 met, Dybden naaer et enkelt Sted 0,60 met. Den fortsætter sig med noget større Brede ind ved østre Høiside. Alle Høiens Sider er noget forgravede. Lynggroet i Ager. Høiene [sb.] 117, 130, 131 og 132 kaldes Mølvadhøie. Bevoksning: 1992: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1895 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 18 m. Hul i Top, fortsættende i flad Afgravning mod SØ, iøvrigt velbevaret. Lynggroet i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af "Mølvad Høje". Gammelt mindre hul i top, ca. 3 m i diameter, 0,5 m dybt. Lidt ujævne sider. Afpløjet NV fod i en ca. 1 m høj brink, delvist tilgroet. Bevokset med græs, lyng, løvkrat og grantræer, i skel i ager. Gamle rødder og kvas fra delvist skovet gammelt granskel ligger opad SV fod. Bevoksning: 1992: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)