Langhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180319-122

Fredningsnr.
220514

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/9 1895, gårdmand Søren Henriksen Diplom. Afmærkn.: MS 1929, lærer Chr. Krogh. Høj, "Langhøj", ca. 28 m lang i Ø-V, ca. 1,3 m høj. Lynggroet i ager med spredte fyrretræer.
Undersøgelsehistorie  (6)
1895 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøi. Høien bestaaer af to Rundhøie, der er forbundne med en mellemliggende Dæmning. Den nordnordøstlige Høi er 1,65 met høi, 15,50 met i Tværmaal, den sydsydvestlige 1,50 met og 13,00 met. Den mellemliggende Dæmning er 1,3 met høi og har samme Tværmaal som Høiene, hvor den støder til dem. Længden af hele Mindesmærket er 40,50 met. Det er lynggroet i Hede. Fredlyst 1895. Bevoksning: 1992: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Langhøj, ca 28 m l i Ø-V, ca. 1,3 m høj. Lynggroet i Ager med spredte Fyrretræer. FM 1895 MS

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Langhøj", orienteret NNØ-SSV. Højen er højest i den NNØ ende ca. 1,6 m, noget lavere i SSV enden og lavest på midten, ca. 1,1 m. MS er fjernet. Overtrampet af kreatur: den NNØ ende er afgravet i top og sider med den største afgravning i NV siden ind mod højmidten, ca. 3 m i diameter, 0,3 m dyb, 2 større huller i NV langside, ca. 3 m i diameter, 0,3 m dybe. SSØ højende er afgravet i top og mod syd. Lille tilgroet hul i højmidte, ca. 1 m i diameter, 0,2 m dybt. I SØ siden en tilgroet indgravning. SØ højfod er snedækket. Bør hegnes ved græsning fremover. Højen er græsgroet, i ager. Ca. 23 m SØ for højfod er gravet et hul, ca. 15x3 m, indtil 1 m dybt, hvor jorden synes brugt til dækning af en kule, der ligger på langs af hullet. Langs hegnet indtil ca. 22 m øst for højfod er henlagt omkring 110 halmballer i hvid plastik plus to ved højfod. Sort plastik og bildæk ligger strøet i området. Ca. 75 m SV for højfod er henlagt dynger af ler, sten og murbrokker, næsten på størrelse med højen, i et ujævnt forgravet brakliggende område. Bevoksning: 1992: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)