Baunehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180319-125

Fredningsnr.
220512

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Baunehøj", 3,1 x 21 m. Toppen stærkt afgravet, dernæst planeret. Sti til top. Afgravet i SV. Græsklædt i lille plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Baunehøi. Høide 3,10 met. Tværmaal 21,00 met. Toppen er gjennemgravet fra SØ-NV; Gjennemgravningens Længde er 13,00 met, dens Brede 7,30 met, Dybden 1,40 met; dens Munding paa Nordvestsiden er meget bred, paa Sydøstsiden smallere. Lynggroet i Ager. Bevoksning: 1992: Løvkrat og Løvtræer

1895 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Byggeri og anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Baunehøj", 3,1 x 21 m. Toppen stærkt afgravet, derefter planeret. Sti til Top. Afgravet i SV. Græsklædt i lille Plantage.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Bavnehøj". Afgravet top, der står som et fladt krater med udgang mod øst, ca. 10 m i diameter, 0,5 m dybt. Stejl højside mod nordøst, nok afgravet i gammel tid. Midre rektangulær indgravning i SØ højside. Bevokset med græs, løvkrat og løvtræer. På højdedrag i ager sammen med 2205:13. Bevoksning: 1992: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)