Mølvadhøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180319-131

Fredningsnr.
22058

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,3 x 20 m. Topfladen fuld af huller, overfladen ujævn, fod beskadiget mod NØ og lidt i SØ af kreaturer. Høj af "Mølvadhøje". Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1895 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi. Høide 2,30 met. Tværmaal 20,00 met. Hele Toppen er fuld af Huller, 1,00-2,00 met i Tværmaal og 0,50-0,70 met dybe; hele den Flade, som paa denne Maade er bleven ødelagt har et Tværmaal af 9,50 met. Lynggroet i Hede. Høiene [sb.] 117, 130, 131 og 132 kaldes Mølvadhøie. Bevoksning: 1992: Græs

1943 Dyrs aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,3 x 20 m. Topfladen fund af Huller, Overfladen ujævn. Fod beskadiget mod NØ og lidt i SØ af Kreaturer. "Mølvadhøje". Græsgroet i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af "Mølvad Høje". Affladet top med sænkning, ca. 3 m i diameter, i midten, og en 6-8 stk. flade afgravninger og mindre huller rundt om øverst i højsiden. Den største afgravning i NØ med en rævegrav, m.fl. rævegrave i andre huller. Bevokset med græs og en enkelt løvbusk, i ager. Bevoksning: 1992: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)