Mølvadhøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180319-132

Fredningsnr.
22059

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj af "Mølvadhøje", 2,8 x 24 m. Huller i top. Fod afgravet i S. Tilgroet afgravning i S. Flad afgravning i NØ nær top. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi. Høide 2,80 met. Tværmaal 24,00 met. I Toppen et Hul af 2,00 met Tværmaal og 1,00 met Dybde; fra Hullet gaaer der en 0,70 met bred Grøft ud til sydlige Høiside, paa hvilken den udmunder 7,00 met fra Høifoden. Grøften er 4,00 met lang. I Hullet ligger der en Del Sten. I Sydsiden er der nedenfor Grøftens Munding 2 Huller af 3,00 met Tværmaal og 0,75 met Dybde. I den nordvestlige Høiside er der nogle ubetydelige Gravninger. Lynggroet i Hede. Høiene [sb.] 117, 130, 131 og 132 kaldes Mølvadhøie. Bevoksning: 1992: Græs

1895 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Mølvadhøje", 2,8 x 24 m. Huller i Top. Fod afgravet i S. Tilgroet Afgravning i S, flad Afgravning i NØ nær Top. Græsgroet i Ager.

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af "Mølvad Høje". To gamle huller i SV top. Gamle afgravninger fra kreaturgræsning i N, NV og V højside samt i østlig højfod. Rævegrav i østlig højside. Gammel afgravning i sydsiden. Bevokset med græs, to løvbuske og en lille gran, i ager. Bevoksning: 1992: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)