Hauris
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180319-138

Fredningsnr.
220521

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,6 x 12,5 m. Top affladet. Lynggroet i hede.
Undersøgelsehistorie  (8)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi. Høide 1,60 met. Tværmaal 12,50 met. Toppen affladet. Den østlige Høiside er flad helt op til Toppen, som om den for lang Tid siden havde været afgravet. Lynggroet i Hede. Bevoksning: 1992: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1895 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,6 x 12,5 m. Top affladet. Lynggroet i Hede.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I gl. Tid gravet i Højen, hvorved fundet Skelet, Enkeltgravsøxe, Dolkspids. Sekundær Urnegrav. Alt nu forsvundet. Bevoksning: 1992: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Affladet top med plantefurer henover i N-S. En 2 m bred, op til 0,5 m dyb grøft i N-S, har forstyrret vestlig højside og -fod. Plantefurer i SØ-NV, har forstyrret sydlig højfod. Østlig højside/-fod virker afgravet mod ager, ca. 10 m (Ø-V) af den oprindelige hede er her afpløjet. Ingen tydelig højfod mod nord (udpløjet?). Alt tilgroet. Bevokset med græs, egetræer og en gran i skel mellem hede, ager og løvskov. 23.11.1992: Meget svær at se. Ødelagt af grøftgravning. M.B. Bevoksning: 1992: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)