Hauris
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180319-140

Fredningsnr.
220528

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Højrest, 1,5 x 13 m. Den nordøstlige side bortkørt. Lyngklædt i hede og ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1895 Grus-/sandgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høirest. Høide 1,50 met. Tværmaal 13,00 met. Den nordøstlige Side er bortskaaret af en Grusgrav. Bevoksning: 1992: Løvkrat og Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, 1,5 x 13 m. Den NØ-Side bortkørt. Lyngklædt i Hede og Ager.

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. NNØ højside afgravet i halvbueform til bunds halvvejs mod midten. Midten afgravet i afsats, ca. 1 m dyb. Østlig højside afgravet. Alt tilgroet med græs, løvkrat og løvtræer, i krat i ager. Bevoksning: 1992: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)