Hauris

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180319-143

Fredningsnr.
220529

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Store og Lille Soels. Tingl.: 11/6 1909, husmand Ivar Marinus Jensen, Lille Sols. Diplom. Afmærkn.: MS 1929, lærer Chr. Krogh. Høj, 2,3 x 17 m. Hul i top. Gammel nu tilgroet afgravning i V-side nær top. Iøvrigt velbevaret. GI-fundament i S-fod. Lynggroet i hede.
Undersøgelsehistorie

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi. Høide 2,30 met. Tværmaal 17,00 met. I Toppen et ubetydeligt Hul, som staaer i Forbindelse med nogle uregelmæssige 3,00-4,00 met brede Afgravninger af ringe Dybde, som bedække den øverste Del af Sydøstsiden.[[1909.Fredlyst.]]

1895 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1909 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,3 x 17 m. Hul i Top. Gl. nu tilgroet Afgravning <> nær Top, iøvrigt velbevaret. GI-Fundament i S-Fod. Lynggroet i Hede. FM 1909 MS

1943 Byggeri og anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum