Øksenrade Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Middelfart

Sted- og lokalitetsnr.
080713-5

Fredningsnr.
34112

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/3 1916 (Stamhuset Hindsgavl) Afmærkn.: MS (1934, Chr. Behrend) Sognet ikke fredningsberejset i 1954 men sammenlagt med 08.07.13 En høj, 2,25 x 21 m. I nordsiden nær toppen en 2 x 3 m stor flad sænkning; enkelte flade sænkninger på de andre sider. I Øksenradeskoven.
Undersøgelsehistorie  (5)
1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2,25 m høj, 21 m i Tværmaal. Rund kuplet Form. Nær Toppen i nordøstre Side et aflangt, ca. 0,50 m dybt, 2 x 3 m stort Hul. Flade Sænkninger ogsaa ellers hist og her paa Siderne. Iøvrigt velbevaret. Træbevokset i Skov. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En høj i Øksenradeskoven, 2,25 x 21 m. I nordøstsiden nær toppen en 2 x 3 m stor flad sænkning; enkelte flade sænkninger på de andre sider. Fredl. 6/3-1916.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor rund høj i skov, med uregelmæssig højtop, hvori ses en gammel nedgravning ca. 2x3 m i diam. På toppen af højen står der en fredningssten. På højsiderne ses en del mindre sænkninger. Højen er bevokset med løvkrat, ved den nordvestlige højfod står der 2 store bøge, samt en ved den østlige højfod. Mål: 2,5x18x18 m. ** Seværdighedsforklaring ** Beliggende tæt ved landevej, i et offentligt tilgængeligt område. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet ligger i skov - i henholdsvis øst- og velstlige del kunne iagttages betydelige rodvælter af gammel dato (stormen dec. 1999?).

Litteraturhenvisninger  (0)