Krybeskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Middelfart

Sted- og lokalitetsnr.
080713-6

Fredningsnr.
34111

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Randsten?

Fredningstekst
Tingl.: 6/3 1916 (Stamhuset Hindsgavl) Afmærkn.: MS (1934, Chr. Behrend) Sognet ikke fredningsberejst i 1954 men sammenlagt med 08.07.13 En høj, 3-4 m høj, 26 m i tværmål. Toppen er affladet til en plan flade, 6 x 7,50 m vid. I siderne, især mod S og SØ, en del småhuller og ganske flade sænkninger. Ved foden mod syd og vest enkelte større sten, mulig randsten, men da ikke på oprindelig plads. I krybeskoven.
Undersøgelsehistorie  (5)
1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Høj. Beliggende paa et svagt skraanende Terrain, Højden derfor noget varierende fra de forskellige Sider, 3-4 m. Tværmaal 26 m. Toppen ganske affladet, saa at den nu danner en Flade af noget uregelmæssig Form, 7,50 m l. i NØ-SV, 6 m br. i NV-SØ. Paa Siderne især mod Syd og Sydøst en Del Smaahuller og ganske flade Sænkninger. I det væsentlige dog velbevaret. Beplantet med Træer i Skov. - Ved Højens Fod mod Syd og Vest nogle enkelte større Sten, der muligvis hidrører fra en Fodkrans, men som ikke længere ligger paa Plads. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En høj i Krybeskoven, 3-4 m høj, 26 m i tværmål. Toppen er affladet til en plan flade, 6 x 7,50 m vid. I siderne, især mod s. og sø., en del småhuller og ganske flade sænkninger. Ved foden mod syd og vest enkelte større sten, mulig randsten, men da ikke på oprindelig plads. Fredl. 6/3-1916.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor smuk velformet høj, i skov. Græsklædt. Flad højtop, hvorpå en fredningssten, der hælder lidt. Et slidspor på højens nordside fra fod til top, dybde 0,2 m. Ved højfod mod NV, en stor bøg, en bøg mod SV, ved højfod og i SØ, ved højfod, en stor bøg, og en imod øst. Endvidere et par stubbe på højen, fra fældede bøge. Mål: 4x22x22 m. ** Seværdighedsforklaring ** Smukt beliggende i offentlig tilgængelig skov. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en gravhøj der ligger i ungskov - mod vest rodvælte/væltet træ af gammel dato.

Litteraturhenvisninger  (0)