Hælhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180401-6

Fredningsnr.
25044

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 15/7 1930, gdr. Jens Andersen. Diplom. Afmærkn.: MS 1932, G. Rosenberg. "Hælhøj", 1,80 x 13 m; velbevaret, lidt nærpløjet flere steder. Lyngklædt i ager. NMI: Pålagt forpagteren at holde sig på afstand.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 7 F.h., velbevaret. Bevoksning: 1991: Græs

1930 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Hælhøj" 13 x 1,8 m st; velbevaret, lidt nærpløjet flere steder (pålagt forpagteren at holde sig på afstand). Lyngklædt i ager. (Beskadigelsen lovet udbedret jr.nr. 617/50)

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 617/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Hælhøj"; 4 hovedstore sten i top; en ca. 1 meter stor sten på østlig højfod; hele højen er fortrampet; afgravet i nordsiden og i SØ-foden; nordsiden bar ellers bevokset med afgnavet græs; der er kørespor på højfod rundt om og opad øst- og vestsiden; MS væltet i nordfod; pløjet for tæt rundt om, især vestfoden står i en lav brink. Bevoksning: 1991: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)