Neksø Lystskov
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060202-2

Fredningsnr.
53369

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 30/5 1918. Neksø Byråd Afmærkn.: MS 1922, overlærer Tryde. Helleristningssten, "Fandens Keglebane", 3 m lang og 2 m bred, med 17 skålformede fordybninger. Ligger i Neksø Lystskov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en Nexø Commune tilhørende Strandmark, sydlig for byen, ligger der helt ude ved en indhegnet Naaletræ-Skov en stor Sten, som kaldes Fandens Keglebane-Stenen. Det er en Helleristningssten med skaalformede Fordybninger, af hvilke de fleste ere anbragte tæt samlede paa Stenens øverste tildels skarpe Kant, medens kun faa Stykker ere anbragte paa Stenens ned mod Jorden skraanende flade og jævne Side. Paa denne Flade ses desuden ved den sydlige Ende en nedefra opadgaaende Revne med 3 Tværstreger. Jeg antog denne for en halvfuldendt Skibsristning, men Henry Petersen, som i Sommers efter min Anvisning tog Stenen i Øiesyn troede, at disse Ridser vare naturlige, medens han godkjendte de paa Stenen anbragte Fordybninger som ægte skaalformede Fordybninger. Anm. se min Indberetning om Helleristninger paa Bornholm [beretningsarkivet].

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Fandens Keglebane", Helleristningssten med 17 skaalformede Fordybninger. F.M. 1918, Neksø Byraad.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Fandens keglebane"- Helleristning, 1,2 x 3,1 x 2 m. En jordfast stenblok, på hvis sadelformede midterparti ses mindst 20 sikre skåltegn. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig for sine tydelige skåltegn og stenens næsten skulpturelle form, samt for den smukke beliggenhed i Nexø lystskov.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)