Fladhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180401-15

Fredningsnr.
250423

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Gravgenstand, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tidligere C-høj tinglyst med følgende tekst: ********************************** Høj. "Fladhøj". 1,8 x 15 m. Affladet, ujævn top. Siderne ujævne.
Undersøgelsehistorie  (10)
1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 6 F.h., dybt udgravet i Midten, Centralgraven sandsynligvis ikke forstyrret. Fund af Lerkar. Bevoksning: 1991: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1883 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Grus-/sandgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Frigivet. Bevoksning: 1991: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Fladhøj" 15 x 1,8 m st. Gammel, dyb udgravning i midten, nordøstfoden nærpløjet, vestdelen overpløjet. Grusgrav i nordfod, på toppen højspændingsmast. Lynggroet i ager.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Fladhøj"; ujævn top og sider; affladet top med en højspændingsstander; østfod i brink; alt tilgroet; bevokset med græs, gyvel og løvtræer; i ager mellem vej og cykelsti; cykelsti ca. 6 m. nord for højfod; nyopført vindmølle ca. 20 m. NØ for højfod mellem et større elkraftværk og cykelstien. 26.11.91 Tinglys. MB Bevoksning: 1991: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)