Brejninggård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180401-25

Fredningsnr.
250411

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,20 x 14 m; nord- og sydfoden lidt beskåret, men tilgroede; i top et 2 m bredt, 1 m dybt, gammelt tilgroet hul. Lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 6 F.h., mindre Gravninger i Overdelen, ellers vel bevaret. Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer

1950 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 14 x 2,2 m st., nord-og sydfoden lidt beskåret, men tilgroede, i top et 2 m bredt, 1 m dybt gammelt, tilgroet hul. Lyngklædt i ager.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; nord- og sydfod i ca. 0,5 m. høj brink; i top en 2 m. bred, rund sænkning; alt tilgroet; bevokset med græs og løvtræer, i eng, i ager. Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)