Hovgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180401-77

Fredningsnr.
250346

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 29/8 1900, gdr. Thomas Kristensen. Diplom. Afmærkn.: MS 1906, Sv. Muller. Høj, 2,15 x 14 m; i top et 1 x 1,5 m stort, 1 m dybt "tyskerhul". Lynggroet i ager. Ved fr.dm.'s besigt. 10-12-55: repareret i top, men nu beskadiget i nordsiden. Påtalt..
Undersøgelsehistorie  (10)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 6 F. h., 35 F. bred, fuldstændig bevaret. Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 14 x 2,15 m st. I Top et 1 x 1,5 m st, 1 m dybt "tyskerhul". Lynggoret i ager. F.M. 29/8 1900 M.S.

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 619/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal restaurering
Journal nr.: 100/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravhøj med mindre aflang sænkning (ca. 2 x 0,5 m.) i top; tilgroet; beskadigelsen i nordsiden kan ikke ses p.g.a. at den er totalt overgroet med gederams, hindbærkrat og enkelte rønnebuske, i ager. Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)