Højager
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180401-84

Fredningsnr.
250343

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 29/8 1900. Gdr. Peder Martin Larsen. Diplom Afmærkn.: MS 1906, Sv. Muller. Høj, 1,7 x 11 m; overfladen helt fortrampet af kreaturer. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 6 F. h., mindre Gravninger i Overdelen, ellers vel bevaret. Bevoksning: 1990: Græs og Nålekrat/-træer

1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 11 x 1,7 m st. Overfladen helt fortrampet af kreaturer. Græs i ager. F.M. 29/8 1900 M.S.

1950 Dyrs aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 621/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravhøj; 1/2 m. stor marksten i top; NØ- og NV-lige højfod næsten lodret afskrabet af kreaturer, synlige sten; øvrige sider græssede; udsigtstårn, træ på metalskelet placeret på cementblokke, 0,5 m. fra højfod i Ø (mærket 3-2 grader, -55), se journ.nr. 38/55; hjemmeværnet bruger højen som opholds- og udkigspunkt; bevokset med græs og to grantræer (ca. 20 år gl.), i græsgang. Kreaturbeskadigelser påtalt mundtligt til landmandskone: Aftalt at de indenfor 1 mån. flytter elhegn 1-2 m. ned og ud fra højfod. Bevoksning: 1990: Græs og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)