Bøgely
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180401-97

Fredningsnr.
250333

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,70 x 17 m; gamle, tilgroede afgravninger i alle sider og top, nord- siden fortrampet af kreaturer. Lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To toppede Høininger [sb. 97a-b], som have stor Lighed med Gravhøie, men formodentlig ere naturlige Sandhøie. Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

1950 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 621/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Dyrs aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 17 x 2,7 m st. Gamle tilgroede afgravninger i alle sider og top, nordsiden fortrampet af kreaturer. Lyngklædt i ager. tingl. 30/1 1951

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal restaurering
Journal nr.: 100/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravhøj; toppet; ligger for enden af et levende hegn (gl.) mod NV, i ager; bevokset med græs, gederams, løvkrat og lille egetræ på toppen. Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)