Bøgely
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180401-97

Fredningsnr.
250334

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 10/9 1932, gdr. Mikkel Søndergaard. Diplom. Afmærkn.: MS 1932, G. Rosenberg. Høj, 2,50 x 22 m; svage, tilgroede sænkninger i top, ellers velbevaret. Lynggroet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To toppede Høininger [sb. 97a-b], som have stor Lighed med Gravhøie, men formodentlig ere naturlige Sandhøie. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1932 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 22 x 2,5 m st. Svage tilgroede sænkninger i top, ellers velbevaret. Lynggroet i plantage.

1952 Museal restaurering
Journal nr.: 100/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravhøj; svage tilgroede sænkninger i top; totalt dækket af løvkrat; V-side dækket af gl. grenaffald; bevokset med græs, hindbær og andet løvkrat samt enkelte træer, bl.a. en eg. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)