Blæsbjerghus
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180401-119

Fredningsnr.
250335

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 13 m; 2 m bredt, 1 m dybt "tyskerhul" i toppen, hvori skrammel og affald, siderne noget slidt af skolebørns leg, øst- og nordøst-foden afgra- vet i gammel tid. Græsgroet i have. NMI: Affaldet lovet fjernet af læreren, om restaurering talt med sogneråds- formanden.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, middelstor; en betydelig Udgravning ind over Midten; men Bunden langtfra naaet. Bevoksning: 1990: Græs og Løvtræer

1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 13 x 2 m st., 2 m bred, 1 m dybt "Tyskerhul" i toppen, hvori skrammel og affald, siderne noget slidt af skolebørnenes leg, øst- og nordøstfoden afgravet i gammel tid. Græsgroet i have. tingl. 30/1 1951

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal restaurering
Journal nr.: 100/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravhøj, som måler 2 x 11 x 11 m. Sænkning (2 x 1 m) i top op til ca. 0,4 m dyb, græsgroet. Bevokset med græs, lidt løvkrat og 3 birketræer, i udkant af have, i plantagebælte/hegn med grantræer (18-20 år gamle) samt 1 m fra højfod er plantet ædelgran (0,5-1 m høje, 5-10 år gamle). I S og V gammel alle mod øst 2 m fra højfod (danner åben plads foran højen i øst). Bevoksning: 1990: Græs og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)