Højlund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180401-138

Fredningsnr.
250348

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, 45 m lang i NV-SØ, 11 m bred, 1 m høj, tæt grangroet.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøi, 50 Skridt lang, 8 Skridt bred, c. 3 F. h.; Retning: Nordvest-Sydøst. Ingen Randsten synlige, og der synes heller ikke at være eller have været saadanne. En Del mindre Gravninger i Overdelen. Daarlig og uregelmæssig bygget. Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj 45 m lang i nordvest-sydøst, 11 m bred, 1 m høj, tæt grangroet. tingl 30/1 1951

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj; flad sænkning (ca. 3 x 1 m.) i højsiden i SV og i højtop mod NV (ca. 2,5 x 1 m., 0,5 m. dyb i midten); indhak i højsiden i SV, ca. midt for (1 m. bred, 1-2 m. ind); alt græsgroet; bevokset med græs, lidt lyng og løvkrat, gederams, i udkant af have og i kant af plantage; plantagebælte af ædelgran (5 rækker) og gran (ca. 10-12 år gl.) 7 m. NØ for højfod, langs højsiden. Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)