Breining
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180401-132

Fredningsnr.
250367

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tidligere C-høj tinglyst med følgende tekst: ********************************** Beliggende i skel: matr.nr. 9a og 23f Den Sydvestlige Del, Brejning. Høj, 2,2 x 17 m. Forgravet. Fra vest er gravet en grøft ind til centrum. I skel. I ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 8 F. h., Midten fuldstændig udgravet. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 17 x 2,2 m st. Store, gamle, tilgroede gravninger i syd, nord, vest og top. Nyere hule lavet af børn 2 m bred, fra østfod til vest for toppen, hele overfladen omrodet, bunden nået i centrum. Lyngklædt i ager.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1990 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0387
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1990 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0387
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2,2 x 17 m. Forgravet. Fra vest er gravet en grøft ind til centrum. I skel. I ager.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mange gamle huller i overfladen. Fra V går en 2 m bred grøft ind til højens centrum. Et skel går henover højfod i S. Højen ligger i dyrket mark, er græsklædt med enkelte løvtræer. Højen ligger på bakketop og ser rigtig pæn ud fra landevej. 18.04.1991: Høj (2,2 x 17,0 x 17,0 m.); større gl. tilgroede huller i vestlig og østlig top; større afgravninger af N-, V- og sydside, bred grøft fra vest til top, alt tilgroet; bevokset med græs og løvkrat op ad skel i ager; dige med hegn op ad vestsiden. Foto: 9-26-26 Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)