Langer Huse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180401-166

Fredningsnr.
250358

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,30 x 19 m, i sydfod har drenge haft en nu sammenstyrtet "hule". Lyng- klædt i ager. Stykket mellem sb. 166 og 167 (2503-58, 59) samt sb 166 3 m bredt, anvendes som stenbunke og losseplads for alt muligt skrammel.
Undersøgelsehistorie  (10)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 7 F. h., Toppen afgravet ellers urørt. Bevoksning: 1990: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 629/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Byggeri og anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 19 x 2,3 m st. I sydfod har drenge haft en nu sammenstyrtet hule. Lyngklædt i ager. tingl 30/1 1951. Sb. 166 og stykket mellem [sb.] 166-67 3 m br., anvendes som stenbunke og losseplads for alt muligt skrammel. Lovet fjernet j.nr. 629/50.

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 629/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravhøj; med flere græsgroede sten i toppen; større marksten ligger ved højfod; bevokset med hindbær- og blomsterkrat, buske og nåletræer, i ager; affald mellem 2503:58 og :59 fjernet; 3 m. mellem højene, kratbevokset. Bevoksning: 1990: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)